rabbit21  rabbit25

又到復活節!咖啡,的確是復活的伴侶,尤其是每朝起床要「復活」返工時,總想來一杯咖啡。那麼,「復活兔」與耶穌復活有何關係?

rabbit1rabbit8 rabbit22 rabbit23

相傳歐洲人認為野兔的「生產能力」特強,象徵新生命以及無比的生命力,所以有人開始用兔仔象徵新生命。以不同兔仔造型為主題的拉花圖案,又的碓幾可愛。 rabbit12 rabbit13 rabbit14 rabbit15 rabbit18 rabbit19 rabbit20 rabbit24 rabbit26 rabbit27 rabbit30